hr/eng


next page next page close

Video/ Izlog suvremenog zvuka 2015.- 4 dana zvučnog putovanja!

Hvala svim sudionicima, suradnicima, partnerima, sponzorima i zaposlenicima Studentskog centra u Zagrebu koji su omogućili realizaciju festivala! Vidimo se na 4. Izlogu!

Snimateljica: Dinka Radonić

Montaža:: Denis Golenja

Glazba: Lunar

Produkcija: Kultura promjene SC- Muzički salon

 


next page next page close

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a


next page next page close

&td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a


next page next page close

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a


next page next page close

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a


next page next page close

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a


next page next page close

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a


next page next page close

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a


next page

Video/ Izlog suvremenog zvuka 2015.- 4 dana zvučnog putovanja!

Hvala svim sudionicima, suradnicima, partnerima, sponzorima i zaposlenicima Studentskog...
article post

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a

article post

&td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a

article post

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a

article post

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a

article post

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a

article post

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a

article post

& td zvuči, (Farszky, Imai, Konfic, Marinissen, Morales Murguia), Atrij &TD-a

article post